声明:最终以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)和安徽省成人高校招生网(crbm.ahzsks.cn)发布的信息为准。

安徽成人学历提升热线

17333258710

您现在的位置:安徽成人高考 > 成考专升本 > 大学语文 > 模拟试题 >

2023年成人高考大学语文必刷模拟题三

发布时间:2023-07-05浏览:774次 编辑:刘老师 收藏文章

2023年成人高考大学语文必刷模拟题

一、单选题。(每题1分,共20分)

1、下列词语读音全都正确的是(    )

A.簇新(cù)     凛冽(lǐn)    牟取(máo)      天伦之乐(1ún)

B.阔绰(chuò)   禁锢(gù)     亵渎(dú)       顶礼膜拜(mú)

C.糍粑(bā)     籍贯(jí)     剽悍(piāo)     鲜为人知(xiǎn)

D.缄默(jiān)   菡萏(dàn)    嗔视(chēng)    呕心沥血(lì)

2、下列词语中字形全部正确的一项是(     )

A.按部就班         趁心如意          游目骋怀         如约而至

B.计日程功         曲高和寡          出奇致胜         颐指气使

C.铤而走险         真知灼见          深负众望         潸然泪下

D.捉襟见肘         孤注一掷          耳濡目染         庸人自扰

3、下列加点成语使用正确的一项是(     )

A.我国历史上刻苦学习的人汗牛充栋,有悬梁刺股的,有囊萤映雪的,有秉烛达旦的

B.据市交警支队相关负责人介绍,几条主干道改扩建完成后,我市交通拥堵的现象就戛然而止了。

C.于敏院士在我国首颗氢弹的成功研制上功勋卓著,然而他婉拒“氢弹之父”的称号,其人品胸襟,令人高山仰止。

D.“印象嘉陵江”湿地生态公园,既能让你饱览巧夺天工的自然美景,又能让你领略多姿多彩的人文风情。

4、下列各句中,没有语病的一项是(     )

A.当人体免疫力大幅受损的情况下,“超级真菌”会乘虚而入,使病情雪上加霜,加速病人死亡,因此它被贴上了“高致死率”的标签,使人闻之色变。

B.近年来,《战狼Ⅱ》《流浪地球》等一批精良艺术品质和积极价值取向的文艺作品受到观众广泛认可,这充分证明过硬品质是新时代文艺实现文化引领的基本条件。

C.中国的哲学蕴含于人伦日用之中,中国建筑处处体现着人伦秩序与和而不同的东方智慧,五千年前的中华文明正是良渚大量建筑遗址的见证者。

D.当前,以芬太尼类物质为代表的新型毒品来势凶猛,已在一些国家引发严重的社会问题;将芬太尼类物质整类列入管制,是中国政府处理毒品问题的创新性举措。

5、依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(      )

任何国家在任何时候都不能忽视粮食安全问题。中国多年来      ,      ,     ,     ,      ,      。

①实现了粮食供应从长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变。

②以占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口。

③使粮食产量不断攀升。

④坚持以自力更生为主的粮食安全战略。

⑤推广良种、改善水利条件、精耕细作。

⑥在上世纪末突破5亿吨大关。

A.④⑥②⑤③①   B.④⑤③⑥①②      C.⑤①⑥④③②     D.⑤④③⑥②①

6、下列文学常识表述错误的是(        )

A.《诗经》是我国最早的诗歌总集。

B.李白的诗歌继承了《诗经》的现实主义传统。

C.号称“七绝圣手”的诗人是盛唐时期的王昌龄。

D.王维的“山水田园诗”融诗情画意于一体,风格清新淡雅。

7、先秦诸子中,善用“欲擒故纵,引君入彀”论辩手法的是(      )

A.孔子              B.孟子              C.老子              D.庄子

8、“多行不义必自毙”“贻笑大方”“夙兴夜寐”三个成语依次出自(      )

A.《寡人之于国也》《庄子·秋水》《季氏将伐颛臾》。

B.《郑伯克段于鄢》《庄子·秋水》《诗经·氓》。

C.《陈情表》《诗经·氓》《郑伯克段于鄢》。

D.《礼记·大同》《寡人之于国也》《庄子·秋水》。

9.下列文章中,带有寓言性的散文是(      )

A.《种树郭橐驼传》                      B.《季氏将伐颛臾》

C.《谏逐客书》                          D.《答司马谏议书》

10、下列作品的体裁表述错误的是(       )

A.《五代史伶·官传序》是一篇史论。      B.《谏逐客书》是一篇书信体散文。

C.《马伶传》是一篇人物传记。            D.《论毅力》是一篇立论文。

11、关于《冯谖客孟尝君》一文,下列表述错误的是(       )

A.此文出自《史记》。

B.刻画了冯谖机智豪爽、深谋远虑的性格。

C.采用了欲扬先抑的手法。

D.成语“狡兔三窟”出自该文。

12、下列诗歌中,交替使用了第三人称和第一人称手法的是(     )

A.李商隐《无题》(相见时难别亦难)        B.李白《行路难》(金樽清酒斗十千)

C.岑参《白雪歌送武判官归京》            D.自居易《杜陵叟》

13、下列句子中,“其”字表达祈使语气的是(       )

A.大隧之中,其乐也融融。                B.天下之不亡,其谁之功也?

C.与尔三矢,尔其无忘乃父之志!          D.虽曰忧之,其实仇之。

14、“长风破浪”“出师未捷身先死”“树犹如此”三个典故所涉及的人物依次是(     )

A.吕尚、桓温、许汜。                    B.宗悫、诸葛亮、桓温。

C.桓温、吕尚、许汜。                    D.桓温、诸葛亮、宗悫。

15、下列各句中,同时采用了比喻和夸张手法的是(       )

A.余音袅袅,不绝如缕。

B.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

C.虐人害物即豺狼,何必钩爪锯牙食人肉。

D.遥望见十里长亭,减了玉肌。

16、《郑伯克段于鄢》一文中出现的谋臣是(      )

A.共叔段、公子吕、颍考叔                B.郑庄公、颍考叔、公子吕

C.颍考叔、祭仲、公子吕                  D.子封、共叔段、颍考叔

17、下列作家中,属于“新月社”的是(      )

A.郁达夫和徐志摩                        B.郭沫若和郁达夫

C.闻一多和徐志摩                        D.郁达夫和闻一多

18、下列句子中,含有被动用法的是(      )

A.故今具道所以,冀君实或见恕也。        B.左右以君贱之也,食以草具。

C.此非孟德之困于周郎者乎?              D.程不识……为人廉,谨于文法。

19、晚唐诗坛上,擅长写“无题”诗的诗人是(      )

A.杜牧              B.贾岛              C.李贺              D.李商隐

20、“听得道一声去也,松了金钏;遥望见十里长亭,减了玉肌”所用的修辞手法是(      )

A.对偶、借代                            B.比喻、夸张

C.对偶、夸张                            D.对偶、拟人

二、填空题。(每题2分,共20分)

21、欧阳修是北宋                    运动的领袖。 

22、韩愈《答李翊书》一文的中心论点是:                            。 

23、我国第一首长篇政治抒情诗是              。

24、我国第一个研究莎士比亚的权威是                。

25、乐府诗的基本特色是             。

26、《壮悔堂文集》的作者是               。

27、王安石的文学主张是                                   。

28、                     ,望帝春心托杜鹃。(李商隐《锦瑟》)

29、春江潮水连海平,                     。(张若虚《春江花月夜》)

30、                    ,飞鸟相与还。(陶渊明《饮酒·其五》)

三、翻译。(每题3分,共15分)

31、无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)


32、谨庠序之教,申之以孝悌之义。(《寡人之于国也》)


33、夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!(《五代史·伶官传序》)


34、有人而校,罪莫大焉。吾其奔也。(《晋公子重耳之亡》)


35、以为诱骑,皆惊,上山陈。(《李将军列传》)


四、阅读理解。(第一篇12分、第二篇15分、第三篇18分,共45分)

(一)春江花月夜

春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明!

江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月?江月何年初照人?

人生代代无穷已,江月年年望相似。不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?

可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。不知乘月几人归,落月摇情满江树。

36、给下列词语注音。(3分)

①霰:      ②汀:      ③砧:       

37、解释下列加点词语。(2分)

①人生代代无穷已:

②但见长江送流水:

38、“人生代代无穷已,江月年年望相似。”有人认为“望”应该改为“只”,你怎么看?(5分)


39、写出诗中用景物起兴,转入描写角色心理的诗句。(2分)


(二)报刘一丈书(节选)

且今世之所谓孚者何哉?日夕策马候权者之门。门者故不入,则甘言媚词作妇人状,袖金以私之。即门者持刺入,而主人又不即出见。立厩中仆马之间,悉气袭衣裾。即饥寒毒热不可忍,不去也。抵暮,则前所受赠金者出,报客曰:“相公倦,谢客矣。客请明日来。”即明日又不敢不来。夜披衣坐,闻鸡鸣,即起盥栉,走马抵门。门者怒曰:“为谁?”则曰:“昨天之客矣。”则又怒曰:“何客之勤也!岂有相公此时出见客乎?”客心耻之。强忍而与言曰:“亡奈何矣,姑容我入。”门者又得所赠金,则起而入之。又立向所立厩中。幸主者出,南面召见,则惊走匍匐阶下。主者曰:“进!”则再拜,故迟不起;起则上所上寿金。主者固不受,则固请;主者故固不受,则又固请;然后命吏纳之,则又再拜,又故迟不起,起则五六揖始出。出,揖门者曰:“官人幸顾我,他日来,幸无阻我也!”门者答揖。大喜,奔出。马上遇所交识,即扬鞭语曰:“适自相公家来,相公厚我,厚我!”且虚言状。即所交识,亦心畏相公厚之矣。相公又稍稍语人曰:“某也贤,某也贤。”闻者亦心计交赞之。此世所谓上下相孚也。长者谓仆能之乎?

40、解释文中画线字词。(每小题1分,共4分)

(1)私:                        (2)盥栉:               

(3)亡:                        (4)固:               

41、这段文字描绘了哪四种人的行为丑态?他们各自的主要特征是什么?(4分)


42、这段文字所描绘的拍马求宠之事经历了哪几个波折?(4分)


43、“幸主者出,南面召见……起则五六揖始出。”这段文字采用的是什么描写方法?(3分)

(三)《战争》

迈尔尼

1941年9月,我在伦敦被炸伤,住进了医院,我的军旅生涯就此黯然结束。我对自己很失望,对这场战争也很失望。

一天深夜,我想给一位朋友打电话,接线生把我的电话接到了一位妇女的电话线上,她当时也正准备跟别人通话。

“我是格罗斯文诺8829,”我听见她对接线生说,“我要的是汉姆普斯特的号码,你接错了,那个倒霉蛋并不想跟我通话。”

“哦,我想是。”我忙插嘴。

她的声音很柔和,也很清晰,我立刻喜欢上了它。我们相互致歉后,挂上了话筒。可是两分钟后,我又拨通了她的号码,也许是命中注定我们要通话,我们在电话中交谈了20多分钟。

“你干吗三更半夜找人说话呢”她问。 我跟她说了原因,然后反问“那么你呢?”

她说她老母亲睡不好觉,她常常深夜打电话与她聊聊天,之后我们又谈了谈彼此正在读的几本书,还有这场战争。

最后我说:“我有好多年没这样畅快地跟人说话了。” “是吗?好了,就到这里吧,晚安,祝你做个好梦。”她说。

第二天整整一天,我老在想昨晚的对话情形,想她的机智、大方、热情和幽默感。当然还有那悦耳的口音,那么富有魅力,像乐曲一样老在我的脑海里回旋。到了晚上,我简直什么也看不进。午夜时,格罗斯文诺8829老在我脑海里闪现。我实在难以忍受,颤抖着拨了那个号码。电话线彼端的铃声刚响,就马上被人接起来。

“哈罗?”

“是我。”我说,“真对不起,打扰你了,我们继续谈昨晚的话题,行吗?”

没说行还是不行,她立即谈起了巴尔扎克的小说《贝姨》。不到两分钟,我们就相互开起玩笑,好像是多年的至交。这次我们谈了45分钟。午夜时光和相互的不认识,打破了两人初交时的拘谨。我们提议彼此介绍一下各自的身份,可是她婉言谢绝了。她说这会把事情全弄糟,不过她留下了我的电话号码。我一再许诺为她保留,直到战争结束。于是她说了一些她的情况,17岁时她嫁给一个自己不喜欢的男人,以后一直分居。她今年36岁,唯一的儿子在前不久的一次空袭中被炸死了,年仅18岁。他是她的一切。她常常跟他说话,好像他还活着。她形容他像朝霞一样美,就跟她自己一样,于是她给我留下了一幅美丽的肖像,我说她一定很美,她笑了,问道:“你怎么知道的?”

我们越来越相互依赖,什么都谈。我们在大部分话题上看法相似,包括对战争的看法,我们开始读同样的书,以增加谈话的情趣。每天夜晚,不管多晚,我们都要通一次话。如果哪天我因事出城,没能通话,她就会埋怨说她那天晚上寂寞得辗转难眠。

随着时间的推移,我愈来愈渴望见到她。我有时吓唬她说我要找辆出租车立刻奔到她跟前。可是她不允许,她说如果我们相见后发现彼此并不相爱,她会死掉的。整整12个月,我是在期待中度过的。我们的爱情虽然近在咫尺,却绕过了狂暴的感情波澜,正平稳地驶向永恒的彼岸。通话的魅力胜过了秋波和拥抱。

一天晚上,我刚从乡间赶回伦敦,就连忙拿起话筒拨她的号码。一阵嘶哑的尖叫声代替了往日那清脆悦耳的银铃声,我顿时感到一阵晕眩。这意味着那条电话线出了故障或者被拆除了。第二天仍旧是嘶哑的尖叫。我找到接线生,请求他们帮我查查格罗斯文诺8829的地址,起先他们不理睬我,因为我说不出她的名字。后来一位富有同情心的接线小姐答应帮我查查。“当然可以。”她说,“你好像很焦急。是吗?嗯,这个号码所属的那片区域前天夜里挨了炸弹,号码主人叫?”

“谢谢,”我说,“别说了,请你别说了。” 我放下了话筒。

44、下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,最恰当的两项是(     )(4分)

A.小说以“1941年9月,我在伦敦被炸伤”开头,不仅是为了交代故事发生的时间地点,更是为了强调这是作者的一段亲身经历。 

B. “我有好多年没这样畅快地跟人说话了”,话中有话,既委婉地表达了“我”对女主人公的喜爱之情,又为两人进一步交往作了铺垫。

C.得知事情真相时“我”只说了句“别说了,请你别说了”,就放下了话筒,这看似不合常情的表现,背后传达的却是难以言说的悲哀。

D.接线生的失误让两人相识,心灵的需要让他们相恋,无情的轰炸让他们永别,小说情节既出乎意料之外,又在情理之中,设计自然而精巧。

E.小说不仅描写了战时一对普通恋人的悲欢离合,也以真实的笔触,描绘了一幅世界反法西斯战争的历史画卷,表现了民众的必胜信念。

45、小说中的女主人公有哪些性格特点?请简要分析。(8分)


46、小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节。这样处理有什么作用?请简要分析。(6分)


五、作文。(50分)

47、阅读下面的材料,写一篇不少于800字的议论文。

一个刚上车的小男孩请公交司机等一等他妈妈。过了一分钟,孩子妈妈还没到,车上乘客开始埋怨,说母子俩耽误了大家的时间。这时,那位腿有残疾的母亲一瘸一拐地上了车,所有人都沉默了。

特别提醒:想要了解成人高考各科考试真题、模拟题等考试真题(电子版本),可以在线咨询或在留言板留言咨询~

相关推荐

评论

0人参与,0条评论

全部评论(0)

还没有评论,快来抢沙发吧!

学历提升报名热线:17333258710

地址:安徽省合肥市蜀山区长江西路200号置地投资广场8楼

网站版权Copyright © 快师教育所有 备案号: 皖ICP备17016797号-2

历年真题|考试科目|报考专业|招生院校|网站地图|关于安徽成考网